Om IAF

Facilitering er kunsten at “gøre tingene lettere” for en gruppe til at opnå de ønskede resultater. Det er det vigtigste arbejde for en facilitator. I Danmark kan facilitatorer findes i mange funktioner. Nogle arbejder på fuld tid med facilitering i en virksomhed, kommune og styrelse, non-profit organisation, uddannelsesinstitution eller på et universitet. Andre driver egen virksomhed, hvor de på kontrakt faciliterer for virksomheder og organisationer.

International Association of Facilitators (IAF) er verdens førende uafhængige brancheorganisation inden for professionel facilitering. IAF har medlemmer fra 63 forskellige lande. IAF arbejder på at udbrede kendskabet til facilitering samt højne den professionelle og etiske standard.

Der afholdes en årlig konference i Europa, hvor organisationen giver interesserede mulighed for at gennemføre en professionel certificering. IAF Europe gennemfører flere gange om året en international certificering Certified Professionel Facilitator (CPF).

IAF Denmark er den danske afdeling af IAF (verdens førende uafhængige brancheorganisation inden for professionel facilitering). IAF Denmark blev dannet i efteråret 2010.  IAF Denmark har til formål at fremme en fælles referenceramme om hvad facilitering er og at støtte udbredelsen af ​​gode ideer, kompetencer, metoder og værktøjer indenfor facilitering i Danmark.

Herudover har IAF Denmark til formål at skabe en platform for engagerede facilitatorer og ledere, konsulenter, coaches, undervisere, teamledere og andre der anvender facilitering som en central kompetence til at skabe gode relationer, resultater og vækst. Det centrale i målet for IAF Denmark er en tro på, at der ikke er nogen større kraft til at skabe bæredygtige og positive resultater i verden end menneskers evne til at samarbejde, udvikle og støtte hinanden samt gennem at udveksle viden og idéer.

IAF Denmark tilbyder indsigt og træning i centrale kompetencer i facilitering. Hvert år arrangerer IAF Denmark en konference om facilitering, hvor alle der er engagerede i facilitering kan inspireres, dele viden og ideer samt netværke. IAF Denmark ønsker at stimulere diskussionen og udviklingen af fagligheden i relation til facilitering gennem workshops, kurser, artikler, anmeldelser, henvisning til ressourcer og gennem en aktiv anvendelse af de sociale medier.

Organisationen er åben for alle, der har interesse for fagligheden facilitering. De nuværende medlemmer er typisk: ledere, projektledere, HR konsulenter, selvstændige, undervisere, trænere, teamledere og eksterne konsulenter, som ønsker et fagligt professionelt netværk og en platform for dygtiggørelse og videreuddannelse i facilitering af grupper.

IAF Danmark var i 2014 værter ved den årlige international konference for vores EMENA-region. Læs mere: http://iafdenmark.dk/cms/iaf-europe-mena-konference-i-koebenhavn-3-5-oktober-2014

I 2013 var IAF Danmark vært for en konference hvor 114 danske, svenske og norske facilitatorer lod sig inspirere af nogle af Europas bedste facilitatorer, som gav deres bud på “Facilitering i fremtiden” på 12 workshops og indlæg. Læs mere: http://iafdenmark.dk/cms/iaf-denmark-konference-15-november-2013/

Læs mere om den internationale IAF organisation på:

IAF Global: http://www.iaf-world.org/

IAF Europe: https://www.iaf-world.org/site/regions/emena